La credencial 2017-02-20T10:23:13+00:00

La credencial

La credencial del pelegrí és un document que es lliura als pelegrins que volen recórrer el camí a peu, en bicicleta o a cavall, i és necessari per tenir accés als albergs i per aconseguir la compostel·la. Es pot sol·licitar amb antelació a qualsevol associació d’amics del camí o bé a la parròquia de la nostra població. També l’expedeixen en diversos albergs de localitats on és habitual començar el camí, com ara Roncesvalles, Montserrat, Logroño, etc. Un cop en el camí, aquest document només tindrà valor si està degudament datat i segellat. Per tant, al llarg del recorregut hem de sol·licitar que ens posin el segell i la data allà on pernoctem.

La contxa (vieira) de Santiago, símbol del pelegrinatge.

MANTENIM LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ TANCADA AL PUBLIC.

Unanimitat a la Junta Directiva. Mentenim el tancament del nostre local fins nou avís, degut a la COVID-19, i no animem a ningú a anar al Cami tal com està evolucionant la pandèmia.
A Barcelona podeu obtenir credencials a la Parròquia de Sant Jaume, carrer Ferran nº 28, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h tots els dies de la setmana.
Si vas al Camí, cuida’t, però sobre tot, cuida als altres.
Actualitzarem la informació en unes setmanes.
BON CAMÍ !!
————————————————————————————————————–
MANTENEMOS LA SEDE DE L’ASSOCIACIÓ CERRADA AL PÚBLICO
Unanimidad en la Junta Directiva. Mantenemos el cierre de nuestro local hasta nuevo aviso, debido a la COVID-19, y no animamos a nadie a ir al Camino tal como está  evolucionando la pandemia.
En Barcelona, se pueden obtener credenciales en la Parroquia de Sant Jaume, carrer Ferran nº 28, de 10 a 13 h y de 17 a 19 h todos los días de la semana.
Si vas al Camino, cuídate a ti, pero sobre todo, cuida a los demás.
Actualizaremos la información dentro de unas semanas.

BUEN CAMINO !!