La credencial 2017-02-20T10:23:13+00:00

La credencial

La credencial del pelegrí és un document que es lliura als pelegrins que volen recórrer el camí a peu, en bicicleta o a cavall, i és necessari per tenir accés als albergs i per aconseguir la compostel·la. Es pot sol·licitar amb antelació a qualsevol associació d’amics del camí o bé a la parròquia de la nostra població. També l’expedeixen en diversos albergs de localitats on és habitual començar el camí, com ara Roncesvalles, Montserrat, Logroño, etc. Un cop en el camí, aquest document només tindrà valor si està degudament datat i segellat. Per tant, al llarg del recorregut hem de sol·licitar que ens posin el segell i la data allà on pernoctem.

La contxa (vieira) de Santiago, símbol del pelegrinatge.

Atención peregrinos!!  Nos avisan desde Pertusa que el próximo 30 de noviembre el abergue cierra sus puertas por obras y repasillos generales. Quien se encuentre en el tramo entre Monzón y Huesca, recordad que tenéis albergue en Berbegal (antes) y en Pueyo de Fañanás (después).